Изпълнение на поръчки - Входяща стока

Изпълнение на поръчки - Входяща стока

Прием.
Ние разбираме, че наличието на стока повишава Вашите продажби и ние се ангажираме да обработваме всички разпознаваеми входящи доставки навреме и точно, както сме се разбрали. С цел да осигурим плавно приемане на стока, всички доставки са предварително съгласувани в график, с ангажиран времеви диапазон и уникален референтен номер.

Качествен контрол.
Входящите стоки може да пристигат в различна форма и размери, от множество палета до единични кашони. При пристигане всички стоки се инспектират с отчетност на баркодове, разлики в количествата и щети. При нареждане от клиента ние може да извършим различни дейности за случайна проверка на бройки и качествен контрол.

Заскладяване.
Стоките се сравняват с документацията и предварителните нареждания на клиента за валидиране на входящия товар. Всички открити различия се проверяват отново от супервайзор по приема на стока и документацията се оформя. Стоките получават статут за заскладяване и се входират в складовата система.

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.