Изпълнение на поръчки - Интерфейси

Изпълнение на поръчки - Интерфейси

С цел автоматизиран обмен на данни в реално време между Вашия онлайн магазин или вътрешната Ви система (ERP) и тази на Univeg България, ние използваме доказани и тествани електронни формати, които гарантират прозрачност, бърза обработка на Вашите доставки, както и малко грешки.

Изключителна гървкавост, когато става въпрос за процеси и системи, е основната сила на Univeg България. Нашият опитен IT екип разпознава Вашите изисквания за интерфейси, дефинира нужните спецификации и ги имплементира по ефикасен начин.

За обмен на данни ние предпочитаме Webservices. Алтернативно, може да обработим xml, csv и други формати. При обмен на данни с Вашата система, Univeg България използва съвременeн API интерфейс като стандарт. Това значи, че Вашия IT отдел е отговорен за имплементацията от Ваша страна. Този подход има преимуществата, че системните промени при Вас може да се случат бързо, като Вие имате контрол над Вашия интерфейс, за да може да правите нужните промени, съгласно Вашите нужди.

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.