Ритейл

Ритейл

Ние знаем, че изискващи клиенти, хипер-конкурентни пазари, мулти-канални продажби, повишеното нагаждане и всички други ритейл предизвикателства имат голямо отражение върху логистиката. Затова ние предлагаме подкрепа с интегрирани услуги, които могат да подобрят всяка фаза от Вашата верига от доставки, да задоволят Вашите клиенти и да помогнат при оптимизиране на Вашето представяне на пазара.   

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.