Складиране

Складиране

Променящата се среда на Вашия бизнес изисква да имате гъвкави решения за складиране.

Univeg България предоставя нагодени и динамични складови капацитети, съгласно Вашите изисквания за темературен-контрол и регулации, както и промени в обема от стока за съхранение. Нашите гъвкави модели на услуги за складиране с плащане за каквото използвате са разходно-ефективна алтернатива в сравнение с високи фиксирани разходи за персонал и дългосрочни наеми.

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.