Складиране - архиви

Складиране - архиви

Съхранявайте Вашите документални архиви в помещенията на Univeg България.

Ние сме идеално подготвени да обработваме конфиденциални и доста деликатни данни в нашия капацитет на специалист в архивите. Ние гарантираме, че регулациите за защита на данни са постоянно следени в нашите строго-охраняване архиви, които са оборудване с последни технологии за охрана.

Нашите сигурни архиви са насочени към най-важните изисквания на нашите клиенти. Ние винаги сме в позиция да гарантираме сигурността на Вашите документи и информация - от индивидуални решения до национални проекти - посрещайки всички специфични изисквания на клиента и изпълнявайки регулаторната рамка.

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.