Складиране - регулирано

Складиране - регулирано

Съхранение на Вашите стоки в складовете на Univeg България, съгласно различни регулаторни рамки.

Univeg България предоставя складови продстранства, спазвайки аквивни регистрации в Българска агенция по безопасност на храните, както и в Изпълнителната агенция по лекарства за сърханение на лекарства и медицински изделия.

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.