Съхранение под температурен режим

Съхранение под температурен режим

Температурно-контролирано съхранение на Вашите различни стоки в складовете на Univeg България.

Univeg България предоставя температурно-контролирани складови капацитети от -20°C до +25°C с голямо портфолио от продукти в конвенционални стелажни системи:

  • млечни и месни продукти,  
  • опаковани потребителски продукти,
  • лекарства и медицински изделия,
  • пресни плодове и зеленчуци;

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.