Фарма и Здравеопазване

Фарма и Здравеопазване

Доставките на живото-спасяващи продукти е висока отговорност с по-големи рискове в сравнение с типичната среда на веригата от доставки. Univeg България разбира  предизвикателства, пред които се изправят компании от сектор Фарма и Здравеопазване. 

За повече информация на свободни капацитети се свържете с нас за бърза оферта.